Information

वडा कार्यालय

  • वडा कार्यालयहरुको बारेमा जानकारी

सामाजिक सुरक्षा भत्ता

आ.व. २०७३/०७४ असार मसान्तसम्म सामाजिक सुरक्षाभत्ता प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरुको विवरण

कार्यक्रम गतिविधि पात्रो

एेन, कानुन तथा निर्देशिका

सि.नं.बिवरणकार्य
१. सम्पति कर निर्देशिका २०६७ हेर्नुहोस्
२. विवाह दर्ता ऐन २०२८ हेर्नुहोस्
३. स्थानीय स्वायक्त शासन ऐन २०५५ हेर्नुहोस्
४. वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रारूप २०७० हेर्नुहोस्
५. सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ हेर्नुहोस्
६. सुचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ हेर्नुहोस्

बर्तमान कार्यक्रम गतिविधि

कार्यक्रम गतिविधि खण्ड
बर्तमान कार्यक्रम सम्बन्धी जानकारीका लागि तल क्लिक गर्नुहोस्
कार्यक्रम सुची

नगरपालिका निर्णयहरु

नगरपालिकाका निर्णयहरु
नगरपालिकाका निर्णयहरु तल लिंकबाट हेर्नुहोस्
नगर परिषद निर्णय
बोर्ड निर्णय

सम्पर्क

गढीमाई नगरपालिका
समनपुर, रौतहट
फोन. नं:०७१-५५५५५५६ 
ईमेल: gadhimaimun.gov.np