कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
वलराम ढकाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत blrmdhakal@gmail.com ९८४१२६१९७५
कृष्ण कान्त प्रसाद यादव सूचना प्रविधि अधिकृत ito.gadhimaimun@gmail.com ९८४९१३२८७८
नर बहादुर वि. क. शाखा अधिकृत narbdrbk84@gmail.com ९८५१०८२३३६
नागेन्द्र यादव ना.सु nagendrayadav2076@gmail.com ९८६५०५०२०१
सुभाष कुमार ठाकुर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत subhash32ddc65@gmail.com 9855040132