FAQs Complain Problems

गढीमाई मन्दिर

Read More

गढीमाई नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, समनपुर

Read More

जनप्रतिनिधि

Official

सूचना प्रविधि अधिकृत
ito.gadhimaimun@gmail.com
९८४९१३२८७८
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
nagendrayadav2076@gmail.com
९८५१२७६८४७
लेखापाल
kameshwarsahani424@gmail.com
९८५५०४०९४६