FAQs Complain Problems

गढीमाई मन्दिर

Read More

गढीमाई नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, समनपुर

Read More

जनप्रतिनिधि

श्याम प्रसाद यादव
नगर प्रमुख
९८५५०४०७४८
स्मिता कुमारी यादव
उप– प्रमुख
९८६५१३९२५२

पदाधिकारी

सूचना प्रविधि अधिकृत
ito.gadhimaimun@gmail.com
९८४९१३२८७८
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
nagendrayadav2076@gmail.com
९८५१२७६८४७
लेखापाल
kameshwarsahani424@gmail.com
९८५५०४०९४६