FAQs Complain Problems

गढीमाई मन्दिर

Read More

गढीमाई नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, समनपुर

Read More

जनप्रतिनिधि

श्याम प्रसाद यादव
नगर प्रमुख
९८५५०४०७४८
शुभद्रा गुप्ता
उप– प्रमुख
९८१११८११५५

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
nagendrayadav2076@gmail.com
9865050201
लेखापाल
९८५५०४०९४६
सूचना प्रविधि अधिकृत
ito.gadhimaimun@gmail.com
९८४९१३२८७८