FAQs Complain Problems

गढीमाई मन्दिर

Read More

गढीमाई नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, समनपुर

Read More

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
nagendrayadav2076@gmail.com
9865050201
सूचना प्रविधि अधिकृत
ito.gadhimaimun@gmail.com
९८४९१३२८७८
लेखा अधिकृत
९८५५०४०९४६