FAQs Complain Problems

Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
कृष्ण कान्त प्रसाद यादव सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना तथा प्रविधि शाखा ito.gadhimaimun@gmail.com ९८४९१३२८७८
नर बहादुर वि. क. Chief Administrative Officer narbdrbk84@gmail.com 9851082336
नागेन्द्र यादव शाखा अधिकृत प्रशासन शाखा प्रमुख nagendrayadav2076@gmail.com ९८५१२७६८४७
कामेश्वर सहनी लेखा अधिकृत लेखा शाखा kameshwarsahani424@gmail.com ९८५५०४०९४६
बालकिशोर राय शाखा अधिकृत राजश्व शाखा ९८५५०४०७२७
कर्पुरी ठाकुर शाखा अधिकृत योजना शाखा ९८६४५०४६०८
राधेश्याम राय यादव ना.सु जिन्सी शाखा ९८५५०४४२६२
हरेन्द्र साह कानु ना.सु सामाजिक विकास शाखा / पञ्जीकरण शाखा harendarsah526@gmail.com ९८५५०४०८९९
प्रमोद कुमार बैठा इन्जिनियर प्राविधिक शाखा rajakpramod725@gmail.com ९८४५२५१५५९
मनोज कुमार साह शाखा अधिकृत रोजगार शाखा ९८४३५०३४९३
श्रीदेव यादव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत yadavshreedev90@gmail.com ९८१४७३५४७९
राकेश कुमार राम लेखापाल लेखा शाखा ramrakeshkumar259@gmail.com 9858480693