FAQs Complain Problems

महिला सहजकर्ता मागको विज्ञापनमा सानो सूची गरिएको साथै लिखित तथा मौखिक परिक्षाको मिति, समय र स्थान तय गरिएको सम्बन्धमा सूचना ।